Politica retur si garantie

Politica de retur PINNET SOLUTIONS SRL

Capitolul I – Dispoziții generale

 1. Înțelesul unor termeni
 • Termenii cu majuscule folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile PINNET SOLUTIONS SRL.
 1. Completarea Politicii de retur
 • În urma achiziționării Produselor comercializate de Societate, prin intermediul Website-ului, între Dumneavoastră și Societate se încheie un Contract la distanță. Conținutul acestui Contract la distanță este prevăzut de Termenii și Condițiile PINNET SOLUTIONS SRL împreună cu dispozițiile legale ce se aplică în completare, de Politicile GDPR și de prezenta Politică de retur.
 • Politica de retur prevede, în continuare, condițiile în care puteți beneficia de dreptul de a returna Produsele, urmând a vă fi rambursate sumele achitate cu ocazia achiziției.

 

Capitolul II – Dreptul de retragere din contract (dreptul de retur al Produselor) acordat Consumatorilor

 1. În conformitate cu dispozițiile legale, dacă aveți calitatea de Consumator, beneficiați de un drept de retragere din Contractul la distanță încheiat, fără a fi necesar să vă justificați în vreun fel decizia. Altfel spus, aveți posibilitatea de a returna Produsele achiziționate în urma încheierii Contractului la distanță, în condițiile descrise mai jos, fără a fi necesar să vă justificați decizia, urmând ca Societatea să vă restituie sumele de bani achitate cu titlu de preț. Dispozițiile legale conținute în art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2014 prevăd următoarele: „Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14”.
 1. Dacă nu aveți calitatea de Consumator, înțelegeți și acceptați că nu puteți beneficia de dreptul de retragere (dreptul de retur).
 1. Potrivit dispozițiilor legale, dreptul de retragere poate fi exercitat într-o perioadă de 14 zile de la momentul livrării produselor, detaliat mai jos.
 1. Astfel, perioada de retragere în care puteți opta pentru returnarea Produselor expiră în termen de 14 de zile din:
 1. Ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a Produselor;
 2. În cazul în care efectuați o singură comandă cu privire la mai multe Produse, iar acestea sunt livrate separat sau în mai multe loturi, din ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a ultimului Produs sau lot de Produse.
 1. Pentru a returna Produsele este necesar să completați formularul de retur disponibil pe Website sau formularul prevăzut în anexă pe care îl puteți transmite la adresa: espressorul.ro/retur. Pentru procesarea cererii de retur cu rapiditate este de ajutor dacă transmiteți și dovada plății Produsului returnat, astfel încât să puteam indentifica mai ușor achiziția efectuată.
 1. După transmiterea opțiunii de retragere, veți primi un mail de confirmare a solicitării efectuate. Produsul pe care doriți să îl returnați va fi ridicat din easybox prin intermediul firmelor de curierat partenere. Dacă doriți să transmiteți prin mijloace proprii Produsele, acestea trebuie livrate la adresa: Tiberiu Olah Lot 461, Sector 1, București.
 1. Trebuie să aveți în vedere că Dumneavoastră veți suporta costul transportului aferent returnării Produsului. De asemenea, în măsura în care nu returnați Produsul împreună cu toate accesoriile, etichetele sau ambalajele acestuia, atunci este posibil să suportați contravaloarea diminuării valorii Produsului, având în vedere că, în absența acestora, Produsul nu mai poate fi comercializat la același preț.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale sunteți responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării acestora. Altfel spus, aveți aceeași posibiltiatea de a manipula Produsele similară cu cea pe care ați avea-o în cadrul unui magazin fizic. În acest sens, ruperea ambalajului, deterioarea acestuia, nerestituirea sa ori a accesoriilor aferente, utilizarea Produsului peste ceea ce este necesar determinării naturii, caracteristicilor și funcționării acestuia determină diminuarea valorii sale. Pentru aceste motive, Societatea nu mai poate comercializa Produsul la aceeași valoare sens în care este necesar să suportați diminuarea valorii Produsului returnat.

De asemenea, trebuie să aveți în vedere că perioada de retragere nu este prevăzută pentru a vă acorda un drept de utilizare gratuită a Produsului, timp de 14 zile. Astfel, orice utilziare obișnuită a Produsului în cadrul perioadei de retragere poate determina diminuarea valorii Produsului, situație în care o să fie necesar să suportați contravaloarea acestei diminuări. Perioada de retragere este acordată strict pentru a vă da posibilitatea de a analiza Produsul întocmai cum ați face-o într-un magazin fizic și a vă decide dacă doriți să îl păstrați sau nu. Nu veți putea întrebuința Produsul în vederea unei utilizări normale în această perioadă de 14 zile, astfel cum de altfel nu ați putea face acest lucru în cadrul unui magazin fizic. În caz contrar, veți suporta diminuarea valorii Produsului, acesta nemaiputnd fi considerat un Produs nou. Astfel, de la caz la caz, diminuarea valorii Produsului va fi analizată de Societate, urmând să vi se factureze costurile necesare aducerii Produsului în stare de comercializare (igienizarea Produsului, dacă este posibilă, refacerea ambalajului Produsului și altele asemenea). În cazul Produselor returnate și care au fost utilizate peste ceea ce este necesar determinării naturii, caracteristicilor și funcționării Produsului, de la caz la caz, Societatea va analiza care este cuantumul diminuării valorii Produsului, urmând să suportați diferența dintre valoarea inițială a Produsului și noua valoare a Produsului. Astfel, înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că veți suporta diminuarea valorii Produsului în situațiile expuse și că valoarea diminuării Produsului se va compensa cu prețul de achiziție pe care l-ați plătit pentru Produs, urmând să primiți diferența.

Totodată, în situația în care rupeți sigiliile Produsului (cum ar fi cele aplicate în zona de șuruburi de desfacere a Produsului), aplicate de producător, furnizor sau de către Societate, acest lucru poate determina o diminuare a valorii Produsului considerabilă, având în vedere că Produsul nu mai poate fi comercializat ca un Produs nou. Totodată, rupererea sigiliilor în cauză poate determina pierederea garanției oferite de productor, caz în care Produsul nu mai poate fi comercializat de către Societate. În astfel de situații, diminuarea valorii Produsului poate ajunge până la costurile pe care le-a suportat Societatea în vederea comercializării Produsului (prețul de achiziție, costurile de livrare de la producător/furnizor, costul de stocare etc.).

 1. Pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur este necesar să ne comunicați formularul de retur înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În conformitate cu dispozițiile legale și în funcție de preferințele Dumneavoastră, aveți posibilitatea de a utiliza și formularul prevăzut în Partea B din Anexa Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
 1. După comunicarea opțiunii Dumneavoastră, în sensul exercitării dreptului de retragere (retur), Contractul la distanță nu va mai fi executat, obligațiile prevăzute în acesta fiind stinse.
 1. În cazul în care ați achitat prețul Produselor (inclusiv costurile de transport), declarați și acceptați expres că acest preț încasat să vă fie restituit prin transfer bancar, în contul indicat în formularul prevăzut pentru retur. Sumele în cauză vă vor fi rambursate în termen de maximum 14 zile de la comunicarea retragerii, sub rezerva returnării Produselor până la expirarea acestui termen. Este posibil ca perioada de timp pentru returnarea sumelor să se prelungească, în cazul în care Produsele ajung la Noi spre sfârșitul perioadei menționate, de 14 zile. Totuși, în cazul în care nu aveți un cont bancar, vă rugăm să ne contactați la coordonatele indicate pentru a conveni un mijloc prin care să vă restituim sumele în cauză.
 1. Anterior restituirii sumelor de bani achitate cu titlu de Preț, Societatea își rezervă dreptul de a efectua verificări la data returnării Produselor de către firma de curierat, pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări. În măsura în care Produsul prezintă unele neconformități, contravaloarea prețului achitat de Dumneavoastră, ce urmează a fi restituit, va fi diminuat cu suma necesară reparării acestor neconformități astfel cum s-a prezentat și mai sus. În acest sens, dacă va fi cazul, vă vom informa în consecință. Dispozițiile legale în materie prevăd: „consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere”.

Capitolul III Lipsa/Încetarea/Pierderea dreptului de retragere din Contractul la distanță (dreptului de retur)

 1. În conformitate cu dispozițiile legale, nu beneficiați de dreptul de retragere din Contractul la distanță (dreptul de retur la Produselor) în cazurile prevăzute de art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, în special în următoarele situații:
 1. În cazul în care achiziționați Produse confecționate după specificațiile prezentate de Dumneavoastră sau personalizate în mod clar, în măsura în care Societatea v-a oferit acest serviciu;
 2. În cazul în care ați achiziționat Produse sigilate, iar acestea au fost desigilate de Dumneavoastră și astfel nu mai pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă; În această categorie intră și Produsele alimentare achiziționate. Acestea, din motive de protecție a sănătății și din motive de igienă, nu mai pot fi returnate. De asemenea, de la caz la caz, în funcție de modalitatea de utilizare a Produselor comandate, pot intra în această categorie chiar și Produsele nealimentare. Vă reamintim că perioada de retragere/retur este acordată strict pentru a manipula și a aprecia în ce măsură doriți să achiziționați Produsele, întocmai cum ați face-o într-un magazin fizic. Această perioadă nu este acordată în vederea utilizării Produselor, în mod gratuit, în perioada de 14 zile.

Astfel, în situația în care ați utilizat anumite Produse, punându-le în contact cu diferite alimente (cafea, lapte etc.) și procedați la returnarea acestora fără să vă asigurați că au fost igienizate în mod corespunzător, este posibil ca, până la momentul la care Produsele ajung la noi, alimentele din Produs să se deterioreze (să prindă mucegai), ceea ce este posibil să determine refuzarea cererii de retur, având în vedere că Produsele nu mai pot fi comercializate din motive de protecție a sănătății și din motive de igienă.  

 1. Dacă unul din Produsele achiziționate intră în categoria menționată mai sus, atunci nu mai puteți returna Produsul în cauză.
 1. Astfel, declarați și acceptați în mod expres că nu beneficiați de dreptul de retragere/dreptul de retur în situațiile descrise.

Capitolul IV Alte informații

 1. În măsura în care aveți nevoie de alte informații cu privire la Politica de retur sau dacă întâmpinați dificultăți în returnarea Produselor, vă rugăm să ne scrieți la coordonatele indicate pentru contact sau la adresa: [email protected].
 1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica Politica de retur după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul sau Produsele Societății.
 1. Această Politică de retur a fost actualizată la data de 05.02.2023.

Anexă

 

Clauzele formularului aferent exercitării dreptului de retragere (dreptul de retur)

Prezentul formular se trimite înapoi completat, doar dacă doriți să vă retrageți din contract, la adresa de e-mail indicată mai jos.

 

Către:    PINNET SOLUTIONS SRL

E-mail:   [email protected]

Telefon:  0770902902

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul încheiat/comanda plasată la data de ________, prin care am achiziționat următoarele Produse: ________________________________________.

Am primit Produsele de la curier la data de:_________________.

Numele: _______________; Prenume: __________________;

Adresa: ___________________________________________;

Contul bancar în care se va efectua rambursarea sumelor achitate în baza contractului este deschis la banca ___________________:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

_____________

Data

_____________

Nota informativa

Piesele de schimb cum ar fi macinatoare de cafea,elemente de incalzire,rezervoare de apa, pot prezenta urme de apa,cafea scopul fiind acela de testare de catre producator. Va asiguram ca toate piesele comercializate sunt NOI si trecute prin sistem de verificare a calitatii. .
In functie de lot pot aparea si astfel de situatii,insa te asiguram ca produsul este nou si beneficiaza de aceeasi garantie ! De asemenea daca te deranjeaza acest fapt iti putem schimba gratuit produsul.